2023-жылдын жыйынтыгына карата Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш бакармасына караштуу "Мамлекеттик имараттар департаменти" мамлекеттик ишканасынын кызматкерлеринин сыйлоосу.

photo_5258054536524846872_y_3.jpg

photo_5260557931227763726_y_1.jpgphoto_5258054536524846873_y_1.jpgphoto_5258054536524846874_y_2.jpgphoto_5260557931227763728_y_2.jpg